Menu

Szkolenia

Jak wyglądają nasze szkolenia?

Stawiamy na działanie. Doceniamy doświadczenie i szanujemy czas uczestników szkoleń. Rozumiemy różnorodne potrzeby sposobów nauki i proponujemy metodologię, która je zaspokaja.

Czego można być pewnym?

W trakcie szkolenia uczestnicy znajdą czas na doświadczanie i eksperymentowanie, zdobywanie nowej wiedzy, własne przemyślenia, wspólną dyskusję oraz odniesienie nowych kompetencji do bezpośrednich sytuacji z życia.

Co daje najlepsze efekty?

Przygotowanie. Nasi trenerzy już na wczesnych etapach przygotowania szkolenia pracują nad jego projektem. Nasz profesjonalizm w trakcie szkolenia pozwala uczestnikom efektywnie uczyć się w swobodnej i motywującej atmosferze. Podsumowania pracy grupy pozwalają wyciągnąć cenne wnioski do dalszego rozwoju kompetencji w firmie.
Proces ten może być jeszcze efektywniejszy - dzięki przygotowaniu uczestników przez ich firmę. Zastanawiając się Co możecie Państwo zrobić przed szkoleniem aby zwiększyć jego efektywność, zabiegacie Państwo o wysokie standardy pracy.

IDES organizuje i prowadzi szkolenia w oparciu o STANDARD USŁUGI SZKOLENIOWEJ wprowadzony przez Polską Izbę Firm Szkoleniowych.

STANDARD USŁUGI SZKOLENIOWEJ (SUS) jest zbiorem zaleceń promowanych przez PIFS, dotyczących wykonywania usługi szkoleniowej, niezależnie od rodzaju i natury prowadzonych szkoleń.

Celem zdefiniowania i upowszechniania Standardu Usługi Szkoleniowej PIFS przez Polską Izbę Firm Szkoleniowych oraz jej członków jest rozwój rynku usług szkoleniowych poprzez:

  • zdefiniowanie zakresu działań dostawców usług szkoleniowych, które łącznie stanowią standardową usługę szkoleniową;
  • ułatwienie Klientom osiągania oczekiwanego poziomu jakości i efektów usług szkoleniowych;
  • promocję wysokiej jakości usług szkoleniowych;
  • dążenie do ciągłego doskonalenia usług szkoleniowych;
  • wskazywanie roli i znaczenia firmy szkoleniowej – jako instytucji i organizacji – w procesie realizacji usługi szkoleniowej.

Formularz kontaktowypozycje oznaczone * muszą być wypełnione

Aktualności

Firma została wpisana do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 925
IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
90-350 Łódź,
ul. Tymienieckiego 25C/203
tel. (48-42) 630 04 33, 637 01 99