Menu

Ocena pracownika

      Ludzie mają tendencję do wzajemnego oceniania się. Tym bardziej jeśli w grę wchodzą tak ważne aspekty jak jakość i efektywność pracy. Dlatego też, żeby zapewnić bezpieczne, przyjazne i sprzyjające kreatywności warunki pracy, warto zastąpić subiektywne, często przypadkowe opinie obiektywnymi kryteriami oceny wyników pracy. System oceny okresowej służy temu, aby w jak najbardziej wartościowy i optymalny sposób z zegarmistrzowską precyzją wykorzystać potencjał ludzi w przedsiębiorstwie. Jest to jednolity mechanizm systematycznej oceny okresowej pracowników firmy, który po zastosowaniu sprawia, że łatwo jest ukierunkować pracowników, ażeby realizowali planowane cele, a także osiągali jeszcze lepsze wyniki w swoich działaniach. Po zastosowaniu metody IDES można między innymi:

 • doskonale wykorzystać potencjał kadrowy,
 • szybko poprawić jakość pracy,
 • dostarczyć te informacje, które są potrzebne i konieczne do planowania i prowadzenia prawidłowej polityki personalnej,
 • określić dokładnie potrzeby szkoleniowe.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów stworzyliśmy pierwszy wysoko wyspecjalizowany system oparty o technologie Webowe służący do :

 • Oceny pracownika,
 • Opisu stanowisk pracy,
 • Zarządzania szkoleniami,
 • Zarządzania kompetencjami.
 • Szkoleń e-learningowych
 • Badań

OBIEKTYWIZOWANE OCENY OKRESOWE PRACOWNIKÓW

 • Niosą wartościową tylko informację dla przełożonych i dla pracowników na temat swojej pracy i osiągnięć zawodowych
 • Wyniki oceny umożliwią pracownikom zmianę, poprawę swojego sposobu pracy postępowania, zachowań, a przy uzyskaniu pozytywnej oceny stanowią silne, pozytywne wzmocnienie do dalszej pracy
 • Eliminuje się subiektywne, często przypadkowe opinie dzięki obiektywnym kryteriom oceny wyników pracy

System obiektywizowanej oceny okresowej pracowników służy temu, aby w jak najbardziej wartościowy i optymalny sposób wykorzystać potencjał ludzi w przedsiębiorstwie. Jest to jednolity, oparty o te same kryteria mechanizm systematycznej oceny okresowej pracowników firmy, którego zastosowanie łatwo ukierunkowuje pracowników, realizację planowanych celów, a także osiągali jeszcze lepsze wyniki w swoich działaniach.

IDES opracowuje systemy ocen okresowych oparte o:

 • Modele kompetencyjne
 • Zadania na stanowisku pracy
 • Cele jakościowe i ilościowe dla poszczególnych obszarów i stanowisk
 • Mierzalne wskaźniki efektywności pracy (szczególnie dla stanowisk bezpośrednio produkcyjnych i sprzedażowych)

Aktualności

Firma została wpisana do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 925
IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
90-350 Łódź,
ul. Tymienieckiego 25C/203
tel. (48-42) 630 04 33, 637 01 99