Menu

Cykl rozwoju dla firm

Celem naszego działania jest efektywna współpraca z firmami ukierunkowana na osiąganie sukcesu poprzez dobór wykwalifikowanego personelu, jego dalszy rozwójwzbogacanie umiejętności zawodowych. W związku z tym możemy zaprezentować Cykl Rozwoju Potencjału Personelu w Organizacji

Na każdym etapie cyklu dostępna jest konsultacja IDES, która jednocześnie pomaga w zapewnieniu komunikacji i integracji w postaci opracowania zasad i reguł komunikacji oraz szkoleń w tym zakresie i sposobów integracji. Zapraszamy do zapoznania się z obszerniejszym opisem naszych działań.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów stworzyliśmy pierwszy wysoko wyspecjalizowany program komputerowy - Iddeal - służący między innymi do:

Po więcej informacji zapraszamy na stronę: www.idealhronline.pl

Aktualności

Firma została wpisana do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 925
IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
90-350 Łódź,
ul. Tymienieckiego 25C/203
tel. (48-42) 630 04 33, 637 01 99